Tarieven en Vergoedingen

Dieetadvisering

NutriWay is een gecontracteerde diëtistenpraktijk. Dat betekent dat de diëtist met alle zorgverzekeringen contracten heeft en jij 100% vergoeding krijgt. De declaraties worden direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. Je hebt hier dus geen omkijken meer naar.

Basisverzekering

NutriWay houdt zich aan de tarieven van de zorgverzekeraars. Dieetadvies door een diëtist wordt gedekt door de basisverzekering. Je ontvangt vergoeding voor eerste drie behandeluren per kalenderjaar (180 euro gemiddeld). Houd er rekening mee dat de vergoedingen op het Eigen Risico wordt ingehouden. Kinderen tot 18 jaar betalen geen Eigen Risico.

Aanvullende verzekering

In de praktijk zal soms blijken dat de eerste drie uur dieetadvies niet voldoende zijn voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken.

Dieetadvisering: Via deze link zie je welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering.

Orthomoleculaire therapie: Via deze link zie je welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering.

Ketenzorg

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. De diëtist is aangesloten bij Hadoks Chronische Zorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. Bespreek deze mogelijkheid met je huisarts.

Tarieven